SDPK - Sjezd - Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci