SDPK - Uzavírka - Žádost o povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace