SDPK - Výjimka z DZ - Žádost o povolení výjimky z dopravního značení