SDPK - Zábor, Překop - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, povolení výkopových prací, umístění skládky, lešení, stánkový prodej, reklamní akce, kulturní akce, ...