Sekční stránka - novinky

Konference na téma autismus v Opavě

Dne 10. října 2018 se v Kulturním domě Na Rybníčku od 9 do 15 hodin uskuteční odborná konference s názvem AUTISMUS – zkušenosti poskytovatelů služeb a pečujících osob v praxi.
Program iniciace projektů 2011

- rada města schválila výzvu a podmínky tohoto programu dne 31.1.2011
A) Programové okruhy Projekty podpořené z PIP 2011 musí vést k naplňování čtyř základních cílů:
Projekt "Vzdělávejte se pro růst"

V rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, který realizuje Úřad práce ČR, lze vzdělávat zaměstnance poskytovatelů terénních a ambulantních sociálních služeb na pozicích pracovník v sociálních službách, sociální pracovník a pečující (fyzické) osoby, které poskytují pomoc osob
Program iniciace projektů 2010

Rada města odsouhlasila dne 9.2.2010 podmínky a výzvu Programu iniciace projektů na rok 2010.   Projekty podpořené z PIP 2010 musí vést k naplňování čtyř základních cílů:
Program iniciace projektů 2009

Projekty podpořené z PIP 2009 musí vést k naplňování čtyř základních cílů:  podpora udržení stávajících sociálních služeb a dalších služeb působících v oblasti sociální pomoci;

Stránkování

1 | 2

Strana 1

Další >

2 z 2