Sekční stránka - novinky

Bezpečnostní desatero – Chraňte domov i sebe!

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky zpracovalo v souvislosti se stále vysokým počtem požárů v domácnostech České republiky informační leták – "Bezpečnostní desatero".
Ročenka KHSOVA 2018
Ročenka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje za rok 2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vám opět po roce předkládá tradiční ročenku, v níž prezentuje laické i odborné veřejnosti informace. Najdete zde také ukazatele zdravotního stavu obyvatel našeho kraje ve srovnání s Českou republikou.
Mohou nás ohrozit mimořádné události?

Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. I v dnešní době, kterou rádi nazýváme moderní, mohou nastat situace, kdy je toto právo narušeno.
Krajský úřad zrušil nařízení kvůli nebezpečí požárů ze sucha

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil nařízení, které vydal začátkem srpna kvůli suchu a hrozícím požárům. 5. září tak skončila doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.
detektor
Ochrana proti únikům plynů a požárům

Snižte riziko možné otravy nebezpečnými plyny případně nadýchání se zplodin hoření, pořiďte si domů autonomní detektory.
cyklista
Základní rady a povinnosti cyklisty v silničním provozu

Vzhledem k tomu, že v poslední době jarní a teplé počasí nabádá čím dál víc lidí využívat při své dopravě, sportu a relaxaci jízdní kola, je v této chvíli zajisté nutností připomenout pár základních rad a povinností, jak se chovat v silničním provozu.

Stránkování

Strana 1