Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

 

Obchodní společnost s minoritní účastí města

 

Adresa: 28. října 169
709 45 Ostrava
Telefon: 596 697 111
E-mail: smvak@smvak.cz
Webové stránky: www.smvak.cz
Ředitel:  
Info: Společnost SmVaK Ostrava dodává pitnou vodu do domácností v regionu severní Moravy a Slezska a stará se o odvádění a čištění odpadních vod.