Skládka u popelnic - ul. Mírová

Skládka u popelnic - ul. Mírová

Prosím o zajištění úklidu pracovníky TS Opava skládky u popelnic na ulici Mírová 26, Opava, křižovatka s ulicí Na Rybníčku. Již před několika dny jsem formou sms prosil o úklid pohozených sádrokartonů a pneumatik. Pneumatiky zmizly, sádrokarton zůstal a věci se dále kupí. Popelnice se pravidelně vyvážejí v pondělí a čtvrtek, nicméně skládka je pracovníky TS opakovaně přehlížena. 

Pokud je možné odpovědět, prosím o info s kým jednat o event. přemístění zdejších popelnic. Tato situace odhozených nepotřebných věcí u popelnic se trvale opakuje, téměř denně, a nejenom mně, ale i dalším obyvatelům ulice Mírová to vadí. Zvláště v období nepřízně počasí, vítr a déšť, to zde nevypadá příliš čistě a kulturně.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.: 

Skládka na ul. Mírová byla uklizena zaměstnanci TSO dne 18.6.2018. Ohledně možného řešení přemístění popelnic se, prosím, obraťte přímo na Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.