Sociálně-právní ochrana dětí

V případě, že se dostanete do některé z následujících situací, můžete se obrátit na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí:

 • Rozpad manželství nebo vztahu a s tím spojené problémy týkající se následné úpravy práv a povinností k nezletilým dětem.
 • Špatná komunikace mezi rozvedenými rodiči, problematický styk s dětmi.
 • Výchovné problémy v péči o děti.
 • Ohrožení domácím násilím.
 • Požadavek na zprostředkování náhradní rodinné péče.
 • Podezření na týrání nezletilých dětí.

Zmíněné oddělení:

 • Poskytne dětem pomoc v naléhavých případech, vyhledává tyto děti a činí úkony k ochraně jejich práv.
 • Poskytuje výchovnou a poradenskou činnost při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů.
 • Navrhuje soudu výchovná opatření a spolupůsobí při jejich provádění.
 • Vykonává na základě rozhodnutí soudu funkci kolizního opatrovníka.
 • Spolupůsobí při organizování náhradní rodinné péče, osvojení, pěstounské péče a poručenské péče.
 • Zabývá se nezletilými dětmi, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvými, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku.
 • Zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování.
 • Spolupracuje se soudy, Policií ČR, občanskými sdruženími a jinými neziskovými organizacemi.
 • Zajišťuje romské poradenství.
 • Zajišťuje terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy.
Kategorie: