Spolupráce se Světem techniky pokračuje

Spolupráce se Světem techniky pokračuje

Město Opava bude i v dalších letech finančně podporovat Svět Techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.  Populárně naučné centrum je unikátní nejen architektonickým řešením, ale i svou náplní. Široké veřejnosti představuje hravou a poutavou formou zajímavosti vědy, techniky a výzkumu a to za využití špičkového technického vybavení.

Projekt podpořilo město Opava jako jedno z prvních v Moravskoslezském kraji již v jeho přípravné části.  V letech 2010 až 2012 účelovou dotací v souhrnné výši 1,5 milionu, v dalších pěti letech pak každoročně částkou 250 tisíc korun. Smlouva o spolupráci na konci roku 2017 vypršela, zastupitelé proto rozhodli o prodloužení spolupráce. Schválili dohodu, na jejímž základě finanční podporu projektu ještě navýší. Město Opava poskytne každý rok po dobu 5 let na provozování aktivit a rozvoj areálu 300 tisíc korun.

Základní myšlenkou projektu technologického centra je zvýšení prestiže vědy a výzkumu, změna přístupu veřejnosti k technickým oborům a jejich popularizace.

Svět techniky má obrovský vzdělávací potenciál. Uvědomujeme si, že je potřeba motivovat děti k zájmu o technické vzdělávání a technické obory, které dnes bojují s nedostatkem uchazečů,“ uvedl náměstek primátora Josef Stiborský.

Školy zřizované městem Opavou a to včetně škol mateřských mohou tak i nadále v rámci navázané spolupráce navštěvovat Svět techniky zdarma. „Školská zařízení tuto možnost vítají a hojně jí využívají.  V loňském roce technologické centrum navštívilo téměř 2200žáků a studentů opavských škol,“ dodal náměstek Stiborský.  

Projekt Světa techniky vzniklza podpory fondů Evropské unie a rozpočtu České republiky. Kromě Opavy na jeho provoz přispívají i další města v kraji. Na ploše 14 000 metrů čtverečních zde pro návštěvníky vyrostly čtyři světy s trvalými expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Stálicemi jsou Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Ten je rozlohou největší, zabírá celé jedno patro a taky venkovní zahradu. Malí i velcí návštěvníci si tady mohou hrát, objevovat i odpočívat. Společným jmenovatelem všech světů je poznávání prostřednictvím zábavy a hry, bez nudných učebnic plných čísel. Nabídku rozšiřuje 3D kino a Divadlo vědy -Show & Demo.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí