Stav stezky kolem Pilšťského potoka + občanská vybavenost

Stav stezky kolem Pilšťského potoka + občanská vybavenost

Dovoluji si opět napsat a upozornit na to, v jakém blátě musíme chodit kolem Pilšťského potoka, všude se v Opavě vylepšuje a my, i když platíme stejné daně, tak stále chodíme v blátě jako za cara klacka a nic se něděje...... děti tam chodí do školy, ostatní obyvatelé do města (akorát za deště v gumákách) a nikoho to "nebolí" a to nemluvím o tom, že staří lidé tady nemají ani obchod.... a taky nám tady zrušili poštovní schránku....  tak si tady připadám jako "na samotě u lesa"...

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Vyšlapaná pěšina na nábřeží Pilšťského potoka od ul. Wolkerovy po Čapákovo nábřeží v Opavě-Kateřinkách není ve správě Technických služeb Opava s.r.o. Nicméně bude zpracována cenová nabídka na zbudování nezpevněného krytu chodníku z živičného recyklátu v šířce cca 1,50 m, kterou předáme k dalšímu řešení kompetentním odborům Magistrátu města Opavy. Realizace této akce je však podmíněna kladnými stanovisky orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, resp. správce přilehlého vodního toku, a v neposlední řadě také dostatečným finančním krytím ze strany vlastníka budoucí stavby, tj. Statutárního města Opavy.

Vyjádření  MMO:

Zřízení obchodu v dostupnosti obyvatel této části města bohužel odvisí pouze od zájmu či nezájmu o zřízení provozovny soukromými subjekty. Umístění poštovní schránky je záležitostí, se kterou se musíte obrátit na poskytovatele této služby, tedy Českou poštu, s.p.