Strategické dokumenty

Na této stránce najdete strategické dokumenty, které zastupitelstvo města Opavy v minulosti schválilo. Jedná se především o koncepce, které udávají směr v jednotlivých oblastech rozvoje města s platností delší, než je jedno volební období. Kromě toho jsou zde také další zajímavé dokumenty rozsáhlejšího typu.

Koncepce 

Strategický plán města

Strategický plán představuje základní strategický dokument města, který určuje směřování města ve střednědobém horizontu.

Koncepce finanční podpory sportů statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města na svém zasedání 10. prosince 2012 schválilo novou koncepci finanční podpory sportu.

Koncepce rozvoje kultury v Opavě

Plné znění Koncepce rozvoje kultury ve statutárním městě Opavě.

Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011–2014

Koncepce rozvoje sociálního bydlení, kterou na svém zasedání 12. března 2012 schválila rada města Opavy.

Koncepce zahraniční spolupráce

Zastupitelstvo města Opavy schválilo na svém zasedání ze dne 12. prosince 2011 koncepci zahraniční spolupráce na roky 2011-2014. 

Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky 2017-2021

Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky byla schválena zastupitelstvem statutárního města Opavy 20. února 2017, usnesení č. 410/21 ZM 17.

Ostatní

Adaptační strategie statutárního města Opavy na změnu klimatu

Zastupitelé 18. 3. 2019 schválili Adaptační strategii statutárního města Opavy na změnu klimatu.

Systém přidělování městských bytů 

Rada města dne 12. 6. 2019 schválila nová pravidla pro obsazování městských bytů. Definitivně se tak ruší systém obsazování bytů nabídkou nejvyššího prvního nájemného, který fungoval od roku 2017.

Opava očima svých obyvatel 2012 - sociologický průzkum

Opava očima svých obyvatel, to je název sociologického průzkumu, který ve městě probíhal koncem minulého roku. Podle výsledků je se životem ve městě spokojeno 95,4 % obyvatel.

Opava očima svých obyvatel 2014 - sociologický průzkum

Zopakování sociologického průzkumu z roku 2012. Jeho cílem bylo především sledovat vývoj spokojenosti obyvatel Opavy v čase.

Plnění Programového prohlášení Rady Statutárního města Opavy pro volební období 2010-2014

Rada města aktualizovala plnění svého programového prohlášení za rok 2012.

Kategorie: