Suché stromy na ulici Antonína Sovy

Suché stromy na ulici Antonína Sovy

Tři suché stromy na ul.Ant.Sovy před vchodem č.18. Zároveň bych chtěla poděkovat technickým službám za skvělou spolupráci při odstraňování suchých stromů v Kateřinkách.

Vyjádření referenta oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí MMO:

Dobrý den, dřeviny rostou na pozemku parc.č.3144 v k.ú.Kateřinky u Opavy. Pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, SMO zajišťuje pouze provádění údržby daných pozemků prostřednictvím Technických služeb Opava s.r.o. Je na vlastníkovi pozemku, zda o kácení dřevin požádá odbor životního prostředí. V případě podlimitních dřevin s obvodem kmene do 80 cm, je možno odstranit dřeviny bez povolení orgánu ochrany přírody.

Kompetentní pracovník Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl informován Vaší žádostí.