Tajemník magistrátu

 JUDr. Tomáš Elis

Telefon: 553 756 204

E-mail: tajemnik@opava-city.cz

Tajemník magistrátu koordinuje plnění úkolů svěřených magistrátu města v samostatné i přenesené působnosti a dohlíží na plnění úkolů, které se týkají těchto odborů: odbor kancelář tajemníka, odbor vnitřních věcí, odbor obecní a živnostenský úřad, odbor výstavby, odbor právní a organizační.

Magistrát města Opavy dle zákona o obcích zřizuje funkci tajemníka magistrátu, který je zaměstnancem statutárního města Opavy. Tajemník je odpovědný primátorovi města.

Tajemník:

 • zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu obce,
 • plní úkoly uložené mu Zastupitelstvem města Opavy, Radou města Opavy nebo primátorem,
 • stanovuje platy všem zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do Magistrátu,
 • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád magistrátu a další vnitřní směrnice, nevydává-li je rada města,
 • se účastní zasedání zastupitelstva a rady města, v nichž má poradní hlas,
 • nesmí vykonávat žádné funkce v politických stranách ani v politických hnutích.

 

Životopis

JUDr. Tomáš Elis

Rok narození: 1962

Vzdělání:

 • 1980–1984 Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta
 • 1976–1980 Gymnázium Opava

Pracovní zkušenosti:

 • 1999–dosud Statutární město Opava, tajemník Magistrátu města Opavy
 • 1984–1999 Ostroj Opava, a. s., právník

Další aktivit:

 • člen právní komise Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
Kategorie: