Technické zajímavosti

Areál Čs. opevnění v Darkovičkách (Hlučín - Darkovičky: cca 25 km od Opavy)

Darkovičky Hlučín
O rozsáhlé ochraně hranic pomocí stálého opevnění se zájemci mohou přesvědčit také v polích severně od Hlučína zvláště v okolí Darkoviček, kde je výskyt obranných staveb velmi častý. Tamní dokonale obnovená pevnost „Alej“ je nejen muzeem, ale i součástí vojenského skanzenu Areálu čs. opevnění, který je ve správě Slezského zemského muzea v Opavě. Jedná se o významnou vojensko – technickou památku evropské úrovně, která vznikala v letech 1936 – 1937. Tvoří ji dvoupodlažní pevnosti MO-S 18, 19, 20 a pevnůstka 37A. Všechny objekty spojuje naučná stezka.
 
tel.: 595 051 110

Choltický mlýn (Choltice: cca 14 km od Opavy)

Dominantou krajiny asi 14 km od Opavy je větrný mlýn v Litultovicích – Cholticích. Postaven byl v nedalekém Sádku roku 1833 Augustinem Foltýnem. V roce 1878 byl rozebrán a prodán Františkovi Romfeldovi, pak převezen do Choltic a znovu postaven na nynějším místě. Za okupace v letech 1938 – 1945 se zde ještě mlela mouka lidem z obce a nejbližšího okolí. Konrád Romfeld byl poslednim mlynářem a udržoval mlýn v provozu až do roku1954. Poslední léta zpracovával hlavně krmné obilí na šrot pro dobytek. Poté začal mlýn pomalu chátrat a vzhledem k tomu, že byl špatně zabezpečen, tak došlo taky k jeho poškození. V roce 1969 dochází ke generální opravě. Prostor mlýna byl oplocen a objekt uzamčen.

V roce 1994 byl větrný mlýn prodán zpět rodině Romfeldové a vzhledem k tomu, že mají zajem tuhletu zajimavou technickou památku uchovat, tak začal syn Radomír v roce 2003 postupně zase z renovaci objektu. Dnes stoji mlýn na kopci v Cholticich v novém plášti a pod obnovenou střechou. Vnitřní zařízení mlýna je kompletní a v původním stavu.

tel: 728 489 860

e-mail: rado.romfeld@seznam.cz

Kobeřice (Kobeřice: cca 15 km od Opavy)

Obec byla známá především bažantnicí s umělým chovem bažantů, kam s oblibou zajížděl i pruský král Vilém II. V r. 1962 zde byl otevřen povrchový sádrovcový důl (jediný v ČR). K historickým zajímavostem tu patří kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1896 či historické sýpky – špýchary.

Kružberská přehrada (Kružberk: cca 25 km od Opavy)

Kružberská přehrada je druhým největším vodním dílem na severu Moravy. Rozloha přehrady činí 305,49 hektarů, z čehož je při nejvyšší hladině zatopeno 286,70 hektarů. Hlavním účelem přehrady je chránit před povodněmi. Dále slouží jako zásobárna pitné vody pro Ostravsko, zlepšuje průtok v řece Odře a předává vodní sílu elektrárně v Podhradí.

Přehrada zásobuje vodou také Opavsko a Vítkovsko. Je využívána k rybolovu. Koupání a vodní sporty jsou zde zakázány.

web: http://www.kruzberk.cz/

Letiště v Zábřehu (Dolní Benešov - Zábřeh: cca 13 km od Opavy)

Slezský aeroklub Zábřeh je otevřené občanské sdružení. Jeho hlavním posláním je provozování a rozvoj leteckých sportů. Jedná se zejména o motorové sportovní a soukromé létání, létání na bezmotorových letadlech - kluzácích a parašutismus.

Nabízí vyhlídkové lety, aerotaxi, vlekání reklamních transparentů, reklamy na letadlech a padácích, výcvik pilotů a parašutistů.

tel.: 553 655 077

e-mail: aeroklub@lkza.cz

web: http://www.lkza.cz/

Památník armády ČR a Čs. opevnění Opava - Milostovice (Opava - Milostovice: cca 8 km od Opavy)

Milostovice jsou městskou částí Opavy vzdálenou od jejího centra pouhých 8 km po silnici I/11 směrem na Bruntál. Obnovují se zde tři pevnosti a dvě pevnůstky čs. opevnění. Je to jedinečná stavební a technická památka z třicátých let minulého století. Pevnůstky stavěné většinou za pevnostmi, někde i mezi nimi, byly jednopodlažní železobetonové stavby pro 7 mužů, vyzbrojené dvěma kulomety. Opevnění doplňovaly překážky různého druhu. Německá armáda za okupace část opevnění využila k výcviku a zkouškám. Z mnoha objektů vytrhané pancéřové zvony a střílny použila jinde v Evropě. Počátkem roku 1945 začala čs. opevnění provizorně připravovat k obraně. Po vyzbrojení a doplnění polním opevněním, zákopy a překážkami je jedině na Opavsku využila při Ostravské operaci k obraně proti Rudé armádě a čs. vojákům. V Opavě Milostovicích je přístupná i s průvodcem obnovená dvoupodlažní pevnost OP-S 25, jejíž vybavení a výzbroj se blíží stavu v roce 1938. Otevřeno je každou neděli od 14 do 18 hodin.
 
tel.: 603 733 737

Památník II. světové války v Hrabyni (Hrabyně: cca 13 km od Opavy)

V těsné blízkosti hlavní silnice I/11 do Ostravy se rozkládá areál hrabyňského Památníku II. světové války, v němž je instalována jedna z expozic opavského Slezského zemského muzea. Expozice II. světové války zachycuje období od roku 1935, kdy v Československu začalo budování systému stálého opevnění, přes Mnichovskou dohodu a vpád německé armády do ČSR. Velká pozornost je věnována účasti čs. vojáků a civilistů v bojích na všech frontách až po osvobození republiky. Expozice Českoslovenští letci v boji za svobodu 1939 – 1945 dokumentuje období od jara 1939, kdy začali odcházet první čs. letci do Polska, jejich cestu dále do Francie, Velké Británie, tamní boje, vznik čs. letecké jednotky na území Sovětského svazu a osvobození Ostravska, kterého se čs. letci zúčastnili v rámci Ostravské operace. Součástí areálu je kromě hlavní budovy s expozicemi symbolický hřbitov, v němž je uloženo 13 tisíc destiček se jmény sovětských vojáků a příslušníků československých vojenských jednotek, padlých v průběhu ostravské operace, se jmény občanů Slezska a severní Moravy, kteří padli, byli umučeni, zastřeleni či popraveni v koncentračních táborech a dále se jmény amerických letců, sestřelených nad Slezskem při náletech v roce 1944. V lipové aleji si můžete prohlédnout skanzen bojové techniky z 2. světové války. Za příznivého počasí je návštěvníkům k dispozici také vyhlídka.
 
tel.: 553 775 091

Rozhledna Hanse Kudlicha v Úvalně (Úvalno: cca 19 km od Opavy)

První snaha o zbudování rozhledny na vrchu u obce Úvalna je z roku 1902, kdy zde byla plánována věž v podobě obligátní novoromantické hradní bašty. Jelikož výstavba rozhledny nebyla uskutečněna ihned, došlo ke změně původního návrhu na nový. Nový návrh zpracovali bratři Oskar a Eugen Felgelovi. Základní kámen byl položen 21. září 1912 a 21. září 1913 byla věž slavnostně převzata obcí. Věž ve svém přízemí ukrývá obdélný klenutý prostor využívaný jako mauzoleum Hanse Kulicha (1823 – 1917).

Po roce 1945 věž chátrala, docházelo k devastaci a poškozování. V roce 2000 za spolupůsobení potomka Hanse Kulicha z německého Burghausenu byla obcí zajištěna rekonstrukce objektu se snahou o uvedení do stavu z roku 1945. Navíc byla provedena elektroinstalace, zabezpečení a venkovní nasvícení objektu.

tel.: 595 176 283

web: http://www.uvalno.cz/

Rozhledna Šance (Hradec nad Moravicí - Jakubčovice: cca 14 km od Opavy)

Rozhledna se nachází na návrší na okraji obce Jakubčovice, asi 5 kilometrů od Hradce nad Moravicí. Je to zastřešená dřevěná stavba o čtyřech základních modulech na kamenných pilířích. Otevření rozhledny se konalo u příležitosti 60. výročí ukončení II. světové války – osvobození obce Jakubčovice, dne 29. dubna 2005. Majitelem a provozovatelem rozhledny je město Hradec nad Moravicí. K rozhledně vedou žlutě a zeleně označené turistické stezky z Hradce nad Moravicí. Z rozhledny je výhled na Jeseníky a na Beskydy. Malebný je také pohled na město Opavu a její rovinaté okolí.
 
 
tel.: 553 783 940

Skanzen lidových tradic v Bolaticích (Bolatice: cca 14 km od Opavy)

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích byl vybudován v roce 2002. Nachází se v blízkosti kostela, v jednom z mála dosud zachovalých příkladů tradičního vesnického stavení v 19. a na počátku 20. století. Na výstavbě se podíleli ve velké míře občané Bolatic, kteří také věnovali většinu exponátů. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout obytné části domu (jizbu, kuchyň, místnost služky), prádelnu, stáj pro koně, chlév pro krávy, srubek (špýchar), aj.

V dalších dvou místnostech, kůlně a stodole se mohou seznámit s řemeslnými nástroji, zemědělskými stroji a nářadím, používaným v domácnosti a při práci na statku.

V areálu skanzenu se kromě prohlídek konají také kulturně společenské akce tradičního lidového charakteru.

tel.: 553 654 999

web: http://www.bolatice.cz/

Smolkov - Dělostřelecká tvrz Háj ve Slezsku (Háj ve Slezsku: cca 16 km od Opavy)

Součást československého pohraničního opevnění budovaného v letech 1935 – 1938. V současnosti tvrz Smolkov využívá armáda České republiky a její vnitřní prostory slouží jako skladiště. Přístup do nitra tvrze není povolen. Návštěvník si však může prohlédnout exteriéry jednotlivých objektů, kromě objektu vchodového, který je obklopen plotem a je veřejnosti nepřístupný. Do budoucna se počítá s opuštěním tvrze armádou a jejím možném zpřístupnění veřejnosti. Celý hlučínský úsek vytvářel přes 25 kilometrů dlouhou obranu mezi obcemi Smolkov a Darkovičky, kde kromě dvou dělostřeleckých tvrzí (Orel a Smolkov) bylo vytýčeno dalších 47 objektů těžkého opevnění a zároveň v prostoru Smolkova i 28 objektů opevnění lehkého. V současnosti vede kolem všech objektů tvrze naučná stezka, která začíná v železniční stanici Háj ve Slezsku.
 

Větrný mlýn v Hlavnici (Hlavnice: cca 16 km od Opavy)

Necelý kilometr za obcí Hlavnice ve směru na Horní Benešov stojí v poli dvě samoty. U první stával větrný mlýn, písemně doložený již v roce 1879. Byl sloupového typu o půdorysu 6 x 6 metrů. Od roku 1929 byl majitelem Karel Gross, který jsko poslední mlel obilí až do roku 1957. Dne 1. srpna 1960 mlýn zapálil při bouřce blesk a protože v místě byl nedostatek vody, nedokázali ho hasiči zachránit. Obytná část Grossova mlýna dosud stojí a vlastní ho potomci posledního mlynáře, který zemřel ve věku 92 let v roce 1988. U druhé samoty stojí dodnes druhý větrný mlýn sloupového či beraního typu nazývaný podle původních majitelů Raabův mlýn. Byl postaven v roce 1810 v nadmořské výšce 410 metrů. V současné době již není schopen mlít, neboť chybí vnitřní zařízení. Původní obydlí mlynářů bylo zbouráno v šedesátých letech, zůstala stát jen stodola. Součástí areálu se staly špýchary z 19. století, které dotvářejí atmosféru malého skanzenu a základny pro děti a mládež.

Weisshuhnův kanál (Žimrovice: cca 12 km od Opavy)

Kanál sloužil v minulosti jako papírenský splav a je dodnes funkční. Byl postaven na přelomu 20. století z popudu Carla Weisshuhna pro chod továrny a papírny. Toto unikátní vodní dílo je 3,5 km dlouhé, obsahuje tři vodní tunely a dva akvadukty. Na kanálu je několik přepadů, regulujících výšku hladiny toku. Pozoruhodnost díla umocňuje fakt, že kanál je po celé své délce veden ve svazích zdejších skalnatých kopců. Weisshuhnův kanál lze navštívit z Žimrovic nebo Vítkova – Podhradí. V polovině trasy křižuje náhon turistická stezka.

Kategorie: