Torzo stromu - Městské sady

Torzo stromu - Městské sady

V sadech u koupaliště se kácely stromy, už je téměř vše uklízeno, ale hned vedle hřiště pro sportování dospělých stoji torzo stromu, který se v půlce zlomil. Je to nevzhledné, nevím, proč jste jej neskáceli spolu s ostatními již pokácenými stromy.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Torzo tohoto stromu bylo ponecháno na svém místě cíleně za účelem zvýšení biodiverzity -  slouží jako útočiště dalším živým organismům, které potřebují pro svůj život tento typ „stromů“.