Uhynulý holub - ul. Stará silnice

Uhynulý holub - ul. Stará silnice

Uhynulý holub pod zastávkou Stará silnice vedle u cestičky k bytovému domu.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Uhynulý holub ze zmiňované lokality byl odvezen dne 16.7.2018.