Úklid kontejnerového stání - ul. Na Pastvisku

Úklid kontejnerového stání - ul. Na Pastvisku

Prosím o sjednání nápravy při úklidu a odvozu kontejnerů směsného a tříděného odpadu - stanoviště kontejnerů ul. Na Pastvisku, Opava- Kateřinky, naproti supermarketu Billa. V příloze posílám fotografie ze dne 7.5-8.5. 2018, myslím, že není nutno dalšího komentáře. Situace s nepořádkem se opakuje poslední týdny pravidelně. Nestálo by za úvahu buď častější odvoz odpadků z tohoto stanoviště nebo dokonce ohrazení tohoto stanovitě s přístupem pouze pro obyvatele příslušných bloků panel. domů? Umístění stanoviště je nešťastné už  vzhledem k blízkosti supermarketu. Je např. běžným jevem, že zde zastavují auta s plnými kufry různých odpadů a využívají cestu k nákupu k vyhození všeho možného i toho, co zde nemá co dělat. Pak jsou kontejnery přeplněny už dokonce v den odvozu. Nebo se zde často zastavují prohledávači kontejnerů, kteří vyhazují po zemi, to,co se jim nehodí. Přítomnost bezdomovce pak zanechává "pozdravy" ve formě lidských exkrementů apod. Jít pak s odpadky, věřte mi, není nic příjemného.  

     

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Prostor byl uklizen, ale bohužel je pravdou, že tento stav na zmíněném kontejnerovém stání nikdy nevydrží dlouho. Podnět byl tedy předán Odboru životního prostředí MMO k posouzení a k případnému dalšímu řešení stávajícího nevyhovujícího stavu.

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Stanoviště kontejnerů ul. Na Pastvisku, Opava- Kateřinky, naproti supermarketu Billa bohužel patří mezi nejhorší v Opavě. Zvažovali jsme již dávno možnost přemístění, ale nedospěli jsme k vhodnějšímu řešení s ohledem na dostupnost pro nejbližší zástavbu. V současnosti se nám jeví jako problematické dávat tyto kontejnery přímo před panelové domy.  Letos jsme požádali také Městskou policii, aby věnovala zvýšenou pozornost také kontejnerovým stáním, přičemž toto kontejnerové stání jsme uvedli mezi těmi nejpotřebnějšími. Je zjevné, že tam asi Městská policie nebude trvale hlídkovat, ale doufáme, že zvýšená pozornost by mohla situaci částečně pomoci řešit. Rozhodli jsme se zároveň požádat společnost EKOKOM, která je vlastníkem barevných kontejnerů na papír, plasty a sklo a zdarma je pronajímá městu, aby byl přidán jeden kontejner na papír a požádali jsme provozovatele kontejneru na textil, aby zajistil častější svoz v této lokalitě.