Úklid nepořádku u lavičky - ul. Jateční

Úklid nepořádku u lavičky - ul. Jateční

Pošlete někoho uklidit bordel kolem lavičky, kterou jste nainstalovali za zahradou MŠ Jateční.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Úklid proběhne v příštím, tj. 30. kalendářním týdnu tohoto roku. Vzhledem k finančním a kapacitním možnostem není častější úklid dané lokality z uvedených důvodů možný.