Únik kapalin z vozidla - ul. Hobzíkova

Únik kapalin z vozidla - ul. Hobzíkova

Na ulici Hobzíkova, jak je horní ulice kde je sídliště a parkují vozy, stojí v křižovatce stříbrná Škoda Fabia I RS, ze které unikají nějaké provozní kapaliny. Je to odstavený vrak, který tam stojí již řadu měsíců, má podhuštěná kola a nemá přední SPZ. Osobně by mi to auto na místě kterém stojí nevadilo, problém je, že z něj vytékají na pozemní komunikaci nějaké kapaliny, blíže jsem to nezkoumala. Druhým problémem je, že stojí v křižovatce a jezdí tím místem MHD, který často na výše zmiňované auto troubí a jde přes něj jen těžce vidět, protože MHD musí dávat přednost zprava.

Vyjádření Městské policie Opava:

Únik kapalin byl většího rozsahu, proto na místo byla přivolána HZS, která na místě zabezpečila vozovku od uniklých provozních kapalin. Majitele vozidla se nepodařilo kontaktovat z důvodu jeho nepřítomnosti. Jelikož nebylo možno přestupek vyřešit na místě, bylo uvedené jednání oznámeno v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Odboru dopravy, oddělení dopravních přestupků, Magistrátu statutárního města Opavy, který bude dále tuto situaci řešit.