Úprava geotextílie za vchodem do katastrálního úřadu

Úprava geotextílie za vchodem do katastrálního úřadu

Zadní vchod katastrálního úřadu.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Geotextílie bude upravena do konce tohoto týdne.