Uschlý strom - ul. Černá

Uschlý strom - ul. Černá

Před vchodem na ul.  Černé 21 je zřejmě celý suchý strom. Co je potřeba udělat k tomu, aby byl případně odstraněn?

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Tento strom není ve vlastnictví města, zástupce Odboru životního prostřední Magistrátu města Opavy vyzve majitele, aby jej odstranil.