Uveřejnění rozpočtu města ve zpravodaji Hláska

Uveřejnění rozpočtu města ve zpravodaji Hláska

Poněkud mne udivilo, že v čísle 11/2017 Hlásky není žádná informace o tvorbě a návrhu rozpočtu města pro rok 2018. Jsem toho názoru, že občané mají právo na informace o tvorbě příjmů a výdajů pro rok 2018. Volby zase nejsou tak daleko, aby taková informace nepomohla k jejich výsledkům a tak k dalšímu směřování města v dalších obdobích. V čísle 12 asi už bude jen informace, že rozpočet byl schválen, ne všichni loví informace  na internetu.

Vyjádření redakční rady zpravodaje Hláska: 

O přípravě rozpočtu informoval pan primátor ve svém úvodníku. Právě v těchto dnech stále probíhají jednání vedení města s odbory a připravuje se rozpočet města tak, aby byl samozřejmě vyrovnaný. Rozpočet nejdříve musí projednat rada města na svém listopadovém zasedání a poté bude připraven na prosincové zastupitelstvo, které jej musí schválit. S rozpočtem se před jeho schválením mohou seznámit občané, a to 15 dní před konáním zastupitelstva (11. 12.). Zveřejněn bude na úřední desce a webu města. Vzhledem k termínům uzávěrky a místu v Hlásce není možné jej celý do zpravodaje zařadit.