Aktuální dopravní omezení a uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu: 

Komunikace

Místo

Termín

Důvod

Objízdná trasa

I/57   ul. Hradecká

Uzávěra   v místě mostu č. 57-020

 

25. 4.   – 18. 8. 2019

Oprava   propustku pod komunikací

Po souběžně   vybudované náhradní komunikaci (provizorní přemostění)

II/465   – úsek

Kyjovice-Těškovice

Uzávěra   v místě mostu č. 465-006

(extravilán)

1. 6. –   30. 11. 2019

Stavební   práce – rekonstrukce mostu

Po   souběžně vybudované náhradní komunikaci (provizorní přemostění)

ul.   Pekařská v Opavě

 

 

Úplné   uzávěry:

 

od   křižovatky s ul. Štefánikova po křižovatku s ul. Rolnická

5. 8. –   28. 10. 2019

Stavební   práce – celková rekonstrukce komunikace

ul. Hozovo   nábřeží

ul. Partyzánská

ul. Nákladní

ul. Ratibořská

ul. Vrchní

ul. Rolnická

ul.   Rolnická  a ul. Mostní

Úplná   uzávěra ul. Mostní v místě křížení s ul. Rolnická

14. 8. – 30. 9. 2019

Stavební   práce na komunikaci za účelem napojení Severního obchvatu

ul. Sadová

ul. Nákladní

ul. Ratibořská

ul. Vrchní

ul. Rolnická

II/443   v obci Otice

Částečná   uzavírka   na ulici Hlavní od ul. Olomoucká po konec zástavby obce Otice směr Uhlířov.

24. 6.   – 16. 8. 2019

 

 

Stavební   práce na komunikaci – frézování + pokládka nového koberce

Provoz   řízen světelným signalizačním zařízením.

II/463

 

Skřipov   –

Bílovec-Stará   Ves

Od   konce obce Skřipov směr Bílovec po začátek osady Stará Ves

 

 

 

Částečná   uzavírka:

15. 7.   – 16. 8. 2019

 

Provádění   stavebních prací, rekonstrukce silničního propustku

 

 

Provoz   řízen světelným dopravním značením

 

 

ul. Dostojevského

 

Úplná zavírka:

V úseku mezi ul. Čajkovského a ul. Englišova (mimo MHD)

ul. Čajkovského bude průjezdná a po tuto dobu obousměrná

 

 

V úseku mezi ul. Olomoucká a ul. Čajkovského (mimo MHD)

ul. Čajkovského bude průjezdná a po tuto dobu obousměrná. Ul.   Tolstého bude slepá.

 

 

V úseku mezi ul. Olomoucká a Englišova

(vč. MHD)

 

 

17. 8. – 18. 8. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 8. - 23. 8. 2019

 

 

 

 

 

 

 

24. 8. 2019

 

(31. 8. 2019 – náhradní termín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provádění stavebních prací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokládka živice

 

 

ul. Čajkovského

ul. Gogolova

ul. Englišova

 

 

 

 

 

 

 

ul. Čajkovského

ul. Palackého

ul. Olomoucká

 

 

 

 

 

 

 

Směrem od Slavkova:

ul. Olomoucká

ul. Purkyňova

ul. Englišova

 

Směrem od centra:

ul.Olomoucká

ul. Palackého

ul. Englišova

II/443

Uzávěra za obcí Uhlířov   v místě silničního propustku ev. č. 443-054P (pracovní úsek max. 50 m)

1. 8. –   30. 9. 2019

Oprava propustku   pod komunikací

Po   souběžně vybudované náhradní komunikaci (provizorní přemostění)

ul.   Dostojevského

ul.   Englišova

1.   částečná uzavírka:

zjednosměrnění   ul. Dostojevského v úseku mezi ul. Englišova a Ondříčkova

 

2.   úplná uzavírka:

 

 

15. 7. – 8. 9. 2019 (vyjma termínu úplné   uzavírky)

 

 

 

 

 

5. 8. – 1. 9. 2019

(5 dní v tomto období)

2. 9. – 8. 9. 2019

(2 dny v tomto období)

 

 

 

 

Provádění   stavebních prací – oprava kanalizačního řadu, vč. vpustí

Pro   částeč. uzavírku:

Ul.   Strossmayerova

Ul. Slámova

Ul.   Englišova

 

Pro   úplnou uzavírku:

Jednosměrný   provoz bude mezi ul. Slámova a Dostojevského zrušen, pro obousměrný provoz   bude v celém úseku stanoven zákaz zastavení (obousměrně)

 

 

 

 

ul. Vančurova

Úplná uzavírka v místě železničního přejezdu

 

 

 

 

17. 8. 2019

6:00 – 18:00

 

Náhradní termín

 

18. 8. 2019

6:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Oprava železničního přejezdu

Vozidla do výšky     3,9 m

sil. I/11 ul. Krnovská,  ul.   Bochenkova,

ul. Husova,

sil. I/46 ul. Olomoucká

 

Vozidla nad výšku

3,9 m 

sil. I/11 ul. Krnovská, sil. I/11 ul. Olbrichova, sil. I/57 ul.   Hradecká, sil. II/461 Otice

ul. Kylešovská (Otice)

ul. Slavskovská (Otice)

sil. II/461 Slavkov

ul. Otická (Slavkov)

sil. I/46 ul. Olomoucká

silnice II/467

Štítina

Úplná uzavírka silnice z obce Štítina do městské části   Kravaře-Dvořisko

22. 8. – 27. 8. 2019

Kravařský odpust