Aktuální dopravní omezení a uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:  

 - sil. I/11 /ul. Krnovská/ v Opavě – uzávěra silnice v úseku od nám. Republiky /křižovatka se sil. I/46, ul. Olomoucká/  po křižovatku ul. U Náhonu /okružní  křižovatka s ul. Vančurova/. Důvod: provádění stavebních prací při rekonstrukci /výměně/ vodovodního a kanalizačního řadu a následné obnově živičného povrchu vozovky.  Termín: 2.5.2018 /od 8,00hod./ - 31.10.2018. Provoz po dobu uzávěry bude veden následovně:

- ve směru do centra od OK ul. Vančurova: vjezd povolen jen vozidlům hromadné dopravy „BUS“, IZS a dopravní obsluhy – ostatní provoz veden po objízdné trase: ul. Vančurova, ul. Olomoucká - nebo ul. U Náhonu, ul. Rybářská, ul. Nákladní …

- v opačném  směru tj. z centra: provoz zachován mimo nákladních vozidel nad 3,5t.

Pozn.: Ve dnech 20.10.2018 – 21.10.2018 bude částečná uzávěra sil. I/11 /ul. Krnovská/ v úseku od křižovatky s MK ul. Šeděnkova po OK /okružní křižovatka/ s ul. Vančurova z důvodu provádění stavebních prací závěrečná obnova povrchu vozovky. Provoz bude probíhat vždy v jedné polovině vozovky.

- dne 10.11.2018 – 11.11.2018 bude úplná uzávěra sil. I/11 /ul. Krnovská/ pro všechna vozidla /mimo vozidel stavby/ v úseku od OK ul. Vančurova po křižovatku se sil. I/46 /ul. Olomoucká – Nám. Republiky/ z důvodu provádění závěrečných stavebních prací na této stavbě – pokládka nového živičného povrchu vozovky.  Po tomto termínu bude již obnoven provoz bez omezení.

 

- MK Jaselská - omezeno parkování z důvodu stavebních prací.

Termín: 9. 10. – 29. 10. 2018. Úplná uzávěra ulice 27. 10. - pokládka nového povrchu.

 

- MK Otická - v úseku od Vaškova náměstí po železniční přejezd oprava povrchu komunikace. Vjezd povolen jen vozidlům hromadné dopravy „BUS“ a IZS. Pro ostatní jsou vyznačeny objízdné trasy.

Termín: 16. - 18. 10.

 

- MK ul. Kolofíkovo nábř. v Opavě – částečná uzávěra místní komunikace /jednosměrný provoz ve směru od ul. Ratibořská. V opačném směru je veden provoz po objízdné trase místních komunikací. Důvod: provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodního řadu. Termín: 3.9.2018 – 31.12.2018  

 

- sil. II/442 v úseku Bohdanovice – Staré Heřmínovy – úplná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vozovky, opěrné zdi. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením – Bohdanovice, Jakartovice, Bratříkovice, Svobodné Heřmanice, Staré Heřmínovy. Termín: 19.3.2018 – 31.10.2018. Pozn.: Kolaudace stavby proběhne 19.10.2018 a je předpoklad po tomto termínu již obnovení provozu bez omezení.