Aktuální dopravní omezení a uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:

Komunikace

Místo

Termín

Důvod

Objízdná trasa

ul. Do Polí

ul. Hillova

Částečná uzavírka

ul. Hillova místě křížení ul. Hillova a ul. Do Polí

 

Úplná uzavírka

ulice Do Polí

14.10. – 20.12.2019

 

 

 

 

29.10. – 20.12.2019

Výměna vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace

 

Rekonstrukce kanalizace

 

 

 

 

 

 

 

I/11

Opava – Komárov

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 20t (jediné vozidlo 30t)

most ev. č. 11-133

ul. Ostravská, Opava – Komárov

 

listopad 2019 – duben 2020

 

(akce ŘSD a

KÚ MSK)

 

 

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

II/467 – Štítina

Kravaře

I/56 Velké Hoštice

I/56 Malé Hoštice

I/46 mezi obcí Služovice a Hněvošice

 

 

 

Částečná uzavírka

 

Provoz v jednom jízdním pruhu

 

 

 

 

 

14. – 15.12.2019

 

 

16. – 19.12.2019

 

 

 

 

 

16. – 17.12.2019

Akce ŘSD a

KÚ MSK

 

Frézování vozovky za provozu

 

Pokládka fin. vrstvy

4x postupné uzavírání jednoho jízdního pruhu

(dl. cca do 750m),

 

Postupné uzavření úseku od Služovic

 

 

 

řízení provozu na zbylém jednopruhovém úseku světelným signalizačním zařízením

 

 

 

objízdná trasa:

místní komunikace

III/04612 (směr Vrbka)

III/05713

ul. Zámecká v Hradci nad Moravicí

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 8t (jediné vozidlo 30t)

most evidenční

č. 05713-1

 

od prosince 2019

do opravy mostu

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

Objízdná trasa se nestanovuje