Aktuální dopravní omezení a uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu: 

Komunikace

Místo

Termín

Důvod

Objízdná trasa

II/465 – úsek

Kyjovice-Těškovice

Uzávěra v místě mostu č. 465-006

(extravilán)

 

1. 6. – 30. 11. 2019

Stavební práce – rekonstrukce mostu

Po souběžně vybudované náhradní komunikaci (provizorní přemostění)

ul. Pekařská

 

 

 

Omezení za provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplná uzavírka

ul. Pekařská v úseku mezi Horním náměstím a ul. Nákladní

 

 

Od 17. 9. 2019

 

 

 

25.10.2019

 

 

28.10. – 1.11.2019

 

 

 

 

 

2. 11. 2019

(7:00 – 17:00)

 

Náhradní termín

9. 11. 2019

(7:00 – 17:00)

 

přípravné práce (frézování, úprava poklopů)

 

 

frézování celé šířky komunikace

 

úprava nivelety poklopů kanalizačních šachet

 

 

 

Pokládka finální vrstvy živice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za provozu

 

 

za provozu

 

 

 

 

 

ul. Mezi trhy

ul. Dolní náměstí

ul. Sněmovní

ul. Praskova

ul. Nákladní

 

 

I/11 a I/46

ul. Olomoucká a ul. Olbrichova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. etapa

Oprava sil. I/11 a I/46

ul. Olomoucká a ul. Olbrichova

 

 

 

částečná uzavírka

(zjednosměrnění)

ul. nám. Republiky - Olbrichova (po ul. Mírová)

(průjezd ve směru od ul. Hradecká)

 

 

úplná uzavírka

ul. nám. Republiky - Olbrichova (po ul. Mírová)

(průjezd ve směru od ul. Hradecká

 

 

 

 

 

Ul. Olomoucká

úsek:

Vančurova - LIDL

 

 

 

 

Úplná uzavírka

úsek:

Vančurova - LIDL

 

 

 

 

17.10. – 18.10.

(pokládka podkladních vrstev)

 

 

 

 

 

 

 

19.10.

(pokládka finální vrstvy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 – 25.10.2019

 

 

 

 

 

26.10. – 27.10.2019

(náhradní termín 28.10.2019)

 

 

 

 

Akce Krajského úřadu MSK – rekonstrukce komunikace I/11 a I/46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frézování a přípravné práce za provozu

 

 

 

Pokládka podkladních vrstev a finální vrstvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objízdná trasa:

Vančurova,

Olomoucká,

Mírová

 

Kasárenská, Nákladní, Praskova,

Nádr. okruh

 

 

 

 

 

Úplná uzavírka mimo BUS a IZS

ul. Mostní,

ul. Čapákovo nábř.

ul. Resslovo nábř.

Úplná uzavírka:

 

ul. Resslovo nábř. v úseku mezi ul. Mostní a Příčná

 

ul. Čapákovo nábř. v úseku křížení s ul. Mostní

 

 

 

 

23. 9.– 18.10.2019

 

 

 

Stavební práce na vodovodním řadu

 

 

ul. Příčná,

ul. Vojanova,

ul. Mostní

 

ul. Čapákovo nábř.

ul. Chelčického,

ul. Wolkerova,

ul. Mostní

ul. Masarykova

Sady Svobody

ul. Beethovenova

Úplná uzavírka:

Od křižovatky Masarykovy třídy a Hrnčířské ulice, přes Sady Svobody, Beethovenovu ulici po křižovatku ulic Matiční a Popská

 

 

28.10.2019

9:55 – 10:30

 

 

Akce města Opavy:

Vzpomínkové setkání na výročí vzniku samostatné ČSR

 

ul. Hrnčířská,

ul. praskova

ul. Olbrichova

ul. Čapkova

ul. Rybí trh

ul. Matiční

ul. Do Polí

ul. Hillova

Částečná uzavírka

ul. Hillova místě křížení ul. Hillova a ul. Do Polí

 

 

Úplná uzavírka

ulice Do Polí

14.10. – 20.12.2019

 

 

 

 

 

29.10. – 20.12.2019

Výměna vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace

 

 

Rekonstrukce kanalizace

 

 

 

 

 

 

 

ul. Nerudova

ul. Karolíny Světlé

Úplná uzavírka

ul. Nerudova v úseku

ul. K. Světlé –

ul. Gogolova

 

 

 

Úplná uzavírka

ul. Karolíny Světlé

v úseku

ul. Otická –

ul. Elišky Krásnohorské

 

 

21.10. – 18.11.2019

 

 

 

 

 

 

19.11. – 21.11.2019

 

 

 

 

Provádění výkopových prací – rekonstrukce inženýrských sítí

 

ul. Gogolova

ul. Otická

ul. K. Světlé

 

 

 

 

ul. Otická

ul. Gogolova

ul. Nerudova

ul. Žižkova

Úplná uzavírka

ul. Žižkova – komunikace kolem sportovní haly

24.10.2019

(6:00 – 18:00)

a

25.10.2019

 (7:00 – 16:00)

Konání akce města

„Veletrh povolání Opava 2019“