Rozsvítí se dva vánoční stromy, nová bude i výzdoba

Rozsvítí se dva vánoční stromy, nová bude i výzdoba

V letošním roce budou opavská náměstí v centru zdobit dva stromy – smrk omorika a jedle ojíněná. Oba jsou dary Obchodní akademie Opava. „Na příští rok chystáme úpravu okolí školy, v rámci které počítáme s nahrazením stávajících vzrostlých stromů novou parkovou úpravou a celkovou proměnou okolí školy. Z tohoto důvodu vznikla myšlenka využít dvou stromů jako stromů vánočních a darovat je městu Opava,“ uvedl ředitel školy Petr Kyjovský. Oba stromy byly vysázeny před školou v roce 1980, jejich stáří je tedy 39 let.

Ve čtvrtek 14. listopadu v dopoledních hodinách bude na Dolní náměstí usazena patnáctimetrová jedle, následně na Horním náměstí přibyde desetimetrový smrk.

Jedle se zahalí do stříbrné výzdoby doplněné o zlaté světelné řetězy a stříbrné LED pugéty, které svým tvarem připomínají sněhové vločky, to vše s flash efektem. Na vrcholu stromu nebude chybět ani světelná hvězda. Smrk nově ozdobí červené a světelné koule v ledově bílé barvě. Svítit bude také hvězda na špici, řetěz i ozdoby připomínající padací sníh.

Instalováno již bylo nové osvětlení budovy Slezského divadla a rozšířené osvětlení na Hlásce. Ani letos nebude chybět ozdobená kašna na Horním náměstí – baňku navíc doplní světelné pruty.

Světelná výzdoba se ve městě rozzáří v pondělí 25. listopadu odpoledne. V 17 hodin proběhne na Dolním náměstí zahájení vánočních trhů, které doplní ohňostroj. Celý program trhů je zveřejněn v příloze a také na https://www.opava-city.cz/cs/vanoce. Informace jsou rovněž na facebooku vánočních trhů.

Již se stalo tradicí rozšiřování betlému – studenti Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě každoročně vyřezávají tři nové figury. V loňském roce to byli například tři králové, letos to budou husopaska s husou a ponocný. Betlém však již nebude umístěn na Dolním náměstí, ale na náměstí Horním. „Důvodem k tomuto kroku byl nejen nedostatek prostoru pro větší betlém, ale také snaha o oživení Horního náměstí,“ sdělila vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová. Tento druhý důvod byl také podnětem k dalším změnám. „Stále chceme ponechat trhy na Dolním náměstí, protože je prostornější a umožňuje výstavbu většího počtu stánků i více prostoru pro návštěvníky programu. Na druhou stranu Horní náměstí je tradičním místem setkávání občanů a v minulých letech bylo po dobu konání trhů trochu smutné. Proto jsme se snažili najít způsob, jak ho zatraktivnit a využít ho k rozšíření nabídky ke stávajícím vánočním trhům,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil.

Začátek předvánočního času již připomínají stánky s punčem a trdelníkem, které na Horním náměstí vyrostly na konci října. Ty budou otevřeny po celou dobu konání vánočních trhů, punčem se budou moci lidé zahřát až do 5. ledna.

Další novinkou, která se týká obou náměstí, je pak výroba dvou nových fotokoutků. Ty vychází ze starých historických pohlednic města Opavy, které městu pro tuto příležitost zapůjčila archivářka Jaromíra Knapíková. „Pohlednice budou zvětšeny a vyrobeny tak, aby se lidé mohli u nich vyfotit a poslat třeba mobilem vánoční pozdrav z Opavy svým blízkým. Na výtvarném pojetí spolupracujeme opět se Střední školou průmyslovou a uměleckou, výrobu zajišťuje Charita Opava,“ dodala vedoucí.

S přibývajícím množstvím vánočních dekorací se však zvyšují také požadavky na jejich ochranu. „Bohužel každoročně dochází k poškození vánočně vyzdobené koule, a to z několika důvodů. Děti v kašně nejen běhají, ale dokonce tam i jezdí na kole. Není pak divu, že při nárazu dojde k poškození konstrukce či přetrhnutí elektrického vedení. Dalším důvodem jsou pak noční výpravy, při kterých se podnapilí občané snaží zdolat kouli nebo si odnést část konstrukce jako suvenýr. V minulosti se také stalo, že děti využily řetěz, který drží jeden ze tří králů, jako provaz pro šplhání na betlém,“ vyjmenovala nešvary Jana Foltysová a poprosila: „Chtěla bych tímto požádat zejména rodiče, aby na své děti dohlíželi. Raději využijeme finanční prostředky v dalších letech na rozšíření dekorací, které nám vytváří ve městě krásnou vánoční atmosféru, než na opravy poškozených věcí.“ Na nové dekorace na Horním náměstí bude stejně jako na Dolní náměstí dohlížet bezpečnostní služba a bude zintenzivněn dozor městské policie a kamerového systému.