Vedení města

Aktualizujeme 

Jako členové vedení města byli 5. listopadu 2018 zvoleni primátor Tomáš Navrátil, 1. náměstkyně Hana Brňáková a náměstci Igor Hendrych a Michal Jedlička. 

Ing. Tomáš Navrátil (primátor)

Telefon: 553 756 200

E-mail: primator@opava-city.cz

Asistentka: Mgr. Bc. Silvie Vltavská
Telefon: 553 756 209
E-mail: silvie.vltavska@opava-city.cz

Spravované oblasti: úseky vnějších vztahů, cestovního ruchu a zahraniční spolupráce, financí, interního auditu a kontroly, přípravy a realizace investic a Městský dopravní podnik Opava a.s.

Životopis

Bc. Hana Brňáková (1. náměstkyně primátora)

Telefon: 553 756 201

E-mail: hana.brnakova@opava-city.cz

Asistentka: Jana Vaňková
Telefon: 553 756 211
E-mail: jana.vankova@opava-city.cz

Spravované oblasti: úseky rozvoje města a strategického plánování, informatiky,kultury, školství a  sportu dětí a mládeže. Spadat pod ní bude i spolupráce s městskými částmi a společnost Hokejový klub Opava s.r.o.

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. (náměstek)

Telefon: 553 756 202

E-mail: igor.hendrych@opava-city.cz

Asistentka: Ing. Bc. Olga Ovčáčková
Telefon: 553 756 212
E-mail: olga.ovcackova@opava-city.cz

Spravované oblasti: úseky majetku města (včetně společnosti Městské lesy Opava), sociálních věcí a prevence kriminality

Ing. Michal Jedlička (náměstek)

Telefon: 553 756 206

E-mail: michal.jedlicka@opava-city.cz

Asistent: Bc. Petra Brigulová, DiS.
Telefon: 553 756 208
E-mail: petra.brigulova@opava-city.cz

Spravované oblasti: oblasti odbory hlavního architekta a územního plánu, životního prostředí a dopravy, městské obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. a Basketbalový klub Opava a.s. 

Kategorie: