Výběrové řízení na uvolněné městské byty

Výběrové řízení na uvolněné městské byty

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městském domě. Upozorňujeme občany, že v termínu od 2. září do 2. října. 2019  bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy.

Jedná  se  o  byty velikosti 2+1 na adresách Horní náměstí 35,  Horní náměstí 34,  Horní náměstí 29 a dále byty velikosti 1+1 na adresách Dolní náměstí 25 a Hrnčířská 3 v Opavě. Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 11.9.2019 a 25.9.2019 a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě.

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Nově se kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti, bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 7.10.2019 ve 1400.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle:553 756 804.

Oddělení správy aevidence budov - odbor majetku města