Vyhlášky a nařízení

Veřejný pořádek (OZV 5/2011, novely OZV 4/2012, OZV 7/2012, OZV 1/2018)

Vyhláška stanovuje omezení požívání alkoholu na veřejnosti, dále reguluje prodej a nabídku služeb formou pochůzkového prodeje a stanovuje pravidla pro plakátovací plochy a obecně výlepy reklamních materiálů ve městě.

Více...

Psi (OZV 2/2018), OZV 3/2019)

Pohyb psů ve městě (OZV 3/2019)

Tato vyhláška stanovuje zabezpečení místního pořádku, ochranu bezpečnosti zdraví, čistoty silnic a vymezuje prostory, kde se mohou psi volně pohybovat a kde je psům vstup zakázán.

Více...

Poplatek ze psa (OZV 2/2018)

Tato vyhláška stanovuje výši místního poplatku ze psa.

Více...

Komunální odpad  (OZV 9/2018, OZV 10/2018 )

Sběr komunálního odpadu  (OZV 9/2018)

Vyhláška stanovuje systém shromažďování komunálního odpadu včetně nakládání se stavebním odpadem, který vznikl při činnosti fizických osob.

Více...

Místní poplatek za komunální odpad  (OZV  10/2018)

Vyhláška určuje výši místního poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Více...

Parkování ve městě (Nařízení 2/2013, novela 1/2015)

Tímto nařízením se vymezují komunikace, které lze užít ke stání motorového vozidla.

Více...

Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botičky) (OZV 1/2014)

Toto nařízení bylo nařízením 1/2014 zrušeno.

Pochůzkový prodej (Nařízení 3/2012, novela 2/2015, nahrazeno nařízením 4/2016)

Nařízení stanovuje zákaz prodeje tohoto druhu zboží či služeb, který je prováděn mimo provozovnu. Jedná se  o nabízení a prodej výrobků a služeb formou pochůzkového prodeje. Nahrazeno Tržním řádem.

Více...

Regulace hazardu (OZV 4/2013, OZV 3/2015, OZV 7/2017, OZV 4/2018)

Vyhláška stanovuje opatření, které směřuje k omezení propagace sázkových her, loterií a jiných podobných her. Cílem je zabezpečit záležitosti veřejného pořádku a zájmu ochrany dětí a mladistvých osob.

Více...

Zábor veřejného prostranství (OZV 9/2017)

Vyhláška zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území statutárního města Opavy a stanoví postup při ohlašovací povinnosti. Příloha vyhlášky definuje, co je to veřejné prostranství. 

Více...

Požární ochrana (OZV 3/2011; OZV 5/2007)

Vyhláška OZV 3/2011 stanovuje závazné podmínky pro ochranu na akcích, které pořádá statutární město Opava. V obecně závazné vyhlášce 5/2007 pak najdete požární řád města.

Více...

Noční klid a regulace hluku (OZV 2/2011, OZV 1/2017, OZV 3/2017, OZV 3/2018)

Vyhláška stanovuje opatření, které směřují k ochraně před hlukem v době noční klidu a zabezpečení pokojného soužití občanů a navštěvníků obce.

Více...

Statut města Opavy (OZV 8/2018)

Tato vyhláška stanovuje, že Město Opava je statutárním městem a člení se na jednotlivé městské části.

Více...

Daň z nemovitosti (OZV 3/2010)

Účelem této vyhlášky je stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území Statutárního města Opavy.

Více...

Zimní úklid (Nařízení 2/2009)

Toto nařízení se zabývá úseky místních komunikací a chodníků na území statutárního města Opavy, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období schůdnost a sjízdnost, odstraňování sněhu a náledí.

Více...

Školské obvody (OZV 1/2016)

Vyhláška stanovuje školské obvody základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava.

Více...

Územní plán (OZV 15/2001, OZV 8/2002, OZV 1/2003, OZV 4/2003, OZV 6/2003, OZV 6/2004, OZV 11/2005, OZV 11/2006, OZV 12/2006)

Vyhlášky o územním plánu města Opavy a městských částí.

Více...

Městská policie (OZV 6/2006)

Tato vyhláška deklaruje zřízení Městské policie Opava jako orgánu statutárního města Opavy.

Více...

Taxislužba (OZV 9/2004, OZV 13/2001)

Pravidla provozu na stanovištích taxislužby  (OZV 9/2004)

Vyhláška stanovuje provozní řád taxislužby a pravidla provozu na jejich stanovištích v Opavě, které je označeno příslušným dopravním značením.

Více...

Pravidla pro udělení licence  (OZV 13/2001)

Obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro udělení licence provozovatele taxislužby.

Více...

Bydlení (OZV 1/1999; OZV 2/1999, dodatek 6/2001)

Záplavový fond obnovy bydlení města Opavy

Vyhláška se zabývá vytvářením záplavového fondu obnovy bydlení města Opavy.

Více...

Fond rozvoje bydlení města Opavy

Vyhláška o vytvoření fondu rozvoje bydlení a o užití účelových prostředků z tohoto fondu.

Více...

Tržní řád (Nařízení č. 7/2018)

Tržní řád

Nařízení, kterým se vydává tržní řád.

Více...

Kategorie: