Výsadba stromů - ul. Husova

Výsadba stromů - ul. Husova

Bylo by možné doplnit výsadbu stromů před Loutkovým divadlem?

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

V současné době neplánujeme dosadbu dřevin v lokalitě ulice Husova – naproti Loutkovému divadlu. Lze předpokládat střet se zařízením plynu. Máme zmapováno  po městě více takových lokalit. V letošním roce požádáme správce sítí o jejich vytýčení v terénu a následně pak budeme případnou novou výsadbu řešit.