Výsadba stromů - ul. Mánesova

Výsadba stromů - ul. Mánesova

Bylo by možné doplnit výsadbu stromu před domem Mánesova 1, několik jich chybí ve stromořadí.

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

V současné době neplánujeme dosadbu dřevin v lokalitě Mánesova. Lze předpokládat střet se zařízením plynu. Máme zmapováno  po městě více takových lokalit. V letošním roce požádáme správce sítí o jejich vytýčení v terénu a následně pak budeme případnou novou výsadbu řešit.