Výstava návrhů v rámci projektu Obnova slezských center

Výstava návrhů v rámci projektu Obnova slezských center

Česko-polský projekt architektonických návrhů. Otevřeno od 18. prosince 2017 do 12. ledna 2018, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, přízemí knihovny, v provozní době knihovny.

Město Opava před časem zorganizovalo workshop Nápady pro Opavu, a to za odborné pomoci katedry architektury, fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Využilo potenciál uvedené vysoké školy k nástinu možných řešení problémů města v oblasti krajinotvorby, urbanismu a architektury. Předmětem projektu bylo vymezení a vyjasnění vztahu města s řekou a železnicí, centra a okrajových městských částí. Polský partner se podílel na řešení uvedených problémů. "Cílem projektu bylo zahájit a prohloubit spolupráci mezi městem Opava a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową v Ratiboři na poli architektury za výrazné odborné podpory katedry architektury fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Byl využit potenciál obou akademických pracovišť pro zmapování území řešených na území města Opavy, byla provedeny analýzy jejich problémů, nastíněny možnosti rozvoje infrastruktury, hospodářství, turistiky a potřebnosti ochrany a zachování přírodních i kulturních hodnot, tak aby výsledky mohly být použity Statutárním městem Opava pro vytýčení dalších směrů rozvoje města," řekl náměstek opavského primátora Dalibor Halátek Příklady dobré praxe a výstupy projektu jsou nyní představeny veřejnosti tak, aby mohly být použity v budoucnu a zároveň, aby se tento projekt stal inspirací pro ostatní města a obce v česko-polské příhraniční oblasti, která se potýkají s obdobnými problémy.

 

 

 

 

Katalog výstavy si můžete stáhnout zde