Výzva pro prodejce na vánoční trhy

Výzva pro prodejce na vánoční trhy

Zájemci o pronájem stánků mohou podat své nabídky do 31. července. Vánoční trhy Opava budou letos probíhat od 25. listopadu do 23. prosince. Na Dolním náměstí bude umístěno 29 stánků, přičemž na náměstí Horním bude v provozu jeden stánek s punčem a jeden stánek s občerstvením již od 27. října do 24. listopadu.  „Připravujeme pestrý doprovodný program sestavený z celostátně známých i místních kapel a souborů. Nebude chybět populární hudba, komponované pořady, folklór, divadelní představení, dílničky, řemeslné městečko, historický kolotoč a další atrakce pro děti,“ uvedla Magdaléna Hájková z odboru kancelář primátora. Veškeré podrobnosti k podávání přihlášek najdete v přiložené výzvě. Přihlášky k příslušné kategorii prodejního sortimentu včetně pravidel vánočních trhů jsou taktéž přiloženy ke stažení.