Za odpad zaplaťte do konce května

Za odpad zaplaťte do konce května

Výše poplatku za komunální odpad zůstává stejná jako v předešlých letech a to 495 korun za osobu a rok. Od platby jsou osvobozeny děti do osmnácti let a osoby, jejichž přesnou specifikaci lze najít ve vyhlášce 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zveřejněné na webu města.

Částku je třeba uhradit jednorázově a to nejpozději do 31. května. Zaplatit ji lze na poště, na pokladnách magistrátu na Horním náměstí a na Krnovské ulici nebo převodem z účtu,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná s tím, že číslo účtu města je 1025016070/5500. Vždy je nutné zadat variabilní symbol uvedený na složence, kterou Opavané najdou ve svých schránkách.

Poplatek za odpad zahrnuje výdaje za provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek a jejich dotřídění na třídicí lince a na svoz a odstranění zbytkového odpadu netříděného. „ Skutečné náklady, které v souvislosti s celým systémem vynakládá město, by přitom rozpočteny na jednu osobu vycházely na cca 840 Kč,“ dodala Dobrovolná. V případě nezaplacení poplatku může jeho výše stanovená platebním výměrem narůst až na trojnásobek. Seznamy neplatičů jsou předávány k vymáhání nezaplacených částek na exekuční oddělení magistrátu města.