Základní školy

ZŠ a MŠ Opava-Komárov (U Školy 1, Opava-Komárov)

Telefon: 724 254 735, 733 140 470

E-mail: zskomarov@tiscali.cz

Webové stránky: www.zskomarov.cz

Ředitel: Mgr. Tomáš Weicht

Zástupce ředitele: Bc. Eva Murová

Další informace o základní a  mateřské škole

Sportoviště školy není. Otevřena pro veřejnost dle rozvrhu je sportovní hala.

ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice (Dvořákova 37, 747 05 Opava-Malé Hoštice)

Telefon: 553 765 151

E-mail: zs.malehostice@seznam.cz

Webové stránky: www.skolamalehostice.cz

Ředitelka: Mgr. Marcela Rončková

Vedoucí učitelka: Hana Kupková

Provoz: 6:30 až 16:00

Další informace o základní a mateřské škole

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

ZŠ a MŠ Opava-Suché Lazce (Ke Strážnici 2, 747 95 Opava-Suché Lazce)

Telefon: 553 794 417

E-mail: zssuchelazce@seznam.cz

Webové stránky: www.zssuchelazce.cz

Ředitelka: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková

Zástupce ředitele: není

Další informace o základní a mateřské škole

Provozní doba sportoviště

ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice (Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice)

Telefon MŠ a ZŠ: 553 793 056

E-mail ZŠ:skola@zsvavrovice.cz; E-mail MŠ:materinka@zsvavrovice.czE-mail ŠD:druzina@zsvavrovice.cz

Webové stránky: www.zsvavrovice.cz

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Zástupce ředitele: není

Další informace o základní a mateřské škole

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

ZŠ Ilji Hurníka Opava (Ochranova 6, 746 01 Opava)

Telefon: 553 714 065

E-mail: skola@zsochranova.cz

Webové stránky: www.zsochranova.cz

Ředitelka: Mgr. Monika Jarošová

Zástupce ředitelky: Mgr. Radim Kříž

Další informace o základní škole

Provozní doba sportoviště

ZŠ Nový svět, Opava (Šrámkova 4, 747 05 Opava)

Telefon: 732 365 041

E-mail: info@zsnovysvet.cz

Webové stránky: www.zsnovysvet.cz

Ředitel: Mgr. Hana Kroupová, Dis.

Zástupce ředitele: není

Další informace o základní škole

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

ZŠ Opava, Boženy Němcové (Boženy Němcové 2, 746 01 Opava)

Telefon: 731 194 786, 603 573 902 (ředitelka)

E-mail: skola@zsbnopava.cz

Webové stránky: www.zsbnopava.cz

Ředitel: Mgr. Ivana Lexová

Zástupce ředitele: Mgr. Jana Salamonová

Další informace o základní škole

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

ZŠ Opava, Edvarda Beneše (Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava)

Telefon: 553 712 525, 728 106 644 (školní družina)

E-mail: info@zsebenese.opava.cz

Webové stránky: www.zsebenese.opava.cz

Ředitel: Mgr. Karel Frýdl

Zástupkyně ředitele: Mgr. Simona Horáková

Další informace o základní škole

Provozní doba sportoviště

ZŠ Opava, Englišova (Englišova 82, 746 01 Opava)

Telefon: 553 715 006

E-mail: kancelar@zsenglisova.cz

Webové stránky: www.zsenglisova.cz

Ředitel: Mgr. Jan Škrabal

Zástupce ředitele: Mgr. Ludmila Havlíková, Ing. Juraj Svoboda

Další informace o základní škole

Provozní doba sportoviště

ZŠ Opava, Mařádkova (Mařádkova 15, 746 01 Opava)

Telefon: 734 854 515

E-mail: info@zsmaradkova.cz

Webové stránky: www.zsmaradkova.cz

Ředitel: Mgr. Michal Vitásek

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Očenášková, Mgr. Věra Malcherová

Další informace o základní škole

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

ZŠ Opava, Otická (Otická 18, 746 01 Opava)

Telefon: 736 513 866

E-mail: info@zsoticka.opava.cz

Webové stránky: www.zsoticka.opava.cz

Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík

Zástupce ředitele: Mgr. Hana Štellarová

Další informace o základní škole

Provozní doba sportoviště

ZŠ Opava, Šrámkova (Šrámkova 4, 747 05 Opava)

Telefon: 553 780 350

E-mail: sramkova@skola-opava.cz

Webové stránky: www.skola-opava.cz

Ředitelka: Mgr. Jana Kaniová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Adéla Matoušková

Další informace o základní škole

Provozní doba sportoviště

ZŠ Opava, Vrchní (Vrchní 19, 747 05 Opava)

Telefon: 553 791 654

E-mail: zs-vrchni@volny.cz

Webové stránky: www.zsvrchni.cz

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný

Zástupkyně ředitele: Mgr. Danuše Seidlová

Další informace o základní škole

Provozní doba sportoviště

ZŠ Opava-Kylešovice (U Hřiště 4, 747 06 Opava)

Telefon: 553 821 955 (ředitelka), 553 821 951 (kancelář)

E-mail: zs.kylesovice@volny.cz

Webové stránky: www.zs-kylesovice.cz

Ředitelka: Mgr. Jana Marečková

Zástupce ředitelky: Mgr. Radim Černín

Další informace o základní škole

Provozní doba sportoviště

ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova (Riegrova 13, 746 01 Opava)

Telefon:  731 461 571 

E-mail: info@zstgm.opava.cz

Webové stránky: www.zstgm.opava.cz

Ředitel: Mgr. Aleš Moravec

Zástupkyně ředitele: Mgr. Kateřina Rossmanithová, Ing. Marie Provázková

Další informace o základní škole

Provozní doba sportoviště