Zámky a hrady

Bílý zámek (Hradec nad Moravicí: cca 9 km od Opavy)

Význam hradeckého ostrohu byl dán především strategicky výhodným utvářením terénu, nabízejícím bezpečné útočiště. Také proto někdejší slovanské hradisko z 8. století vystřídal kolem poloviny 11. století knížecí hrad Přemyslovců, přebudovaný o dvě století později českým králem Přemyslem Otakarem II. na výstavný hrad chráněný důkladnou fortifikací. Od počátku 16. století dávali čeští panovníci zdejší zboží do zástavy. Posledním zástavním pánem byl Kašpar Pruskovský z Pruskova, který jej v roce 1585 získal do dědičného majetku a současně zahájil renesanční přestavbu stále ještě středověkého hradu na pohodlně zařízené sídlo s okrasnou zahradou a lesoparkem. V období 1778 až 1945 drželo Hradec šest generací pruského knížecího rodu Lichnowských z Voštic a Werdenbergu. Velký požár z února 1796 podnítil celkovou adaptaci zámku, koncipovanou krnovským stavitelem Janem Mihatschem. Přes menší následné úpravy v duchu dobového historizmu si skvostně vybavená rezidence elitního aristokratického rodu regionu svůj klasicistní vzhled uchovala podnes; v 1. třetině 19. století byl založen 60hektarový přírodně–krajinářský park výjimečné kompoziční a dendrologické úrovně.

tel.: 553 783 915
e-mail: hradec@npu.cz, pribyla.radomor@npu.cz
web: http://www.zamek-hradec.cz/

Červený zámek (Hradec nad Moravicí: cca 9 km od Opavy)

Areál Červeného zámku tvoří samostatný a velmi atraktivní architektonický celek, předsazený před staré zámecké sídlo (Bílý zámek). Koncem 50. let došlo po vymombardování k jeho opravě. V interiérech byl zahájen provoz hotelu, restaurace a velkého koncertního sálu. Zámek se tak stal živým společenským střediskem se stylovým zámeckým zařízením.

tel.: 553 783 915
e-mail: hradec@npu.cz, pribyla.radomor@npu.cz
web:  http://www.zamek-hradec.cz/

Státní zámek Raduň  (Raduň: 7 km od Opavy)

Původně zemská tvrz zmiňovaná již v roce 1320 byla v 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavěna na renesanční zámek, k němuž příslušely pivovar, sladovna a hospodářský dvůr. Během 18. století došlo k celkové přestavbě renesančního objektu na empírové sídlo, obklopené přírodně-krajinářským parkem anglického vzoru. V druhé polovině 20. století byly provedeny rozsáhlé opravy zámecké budovy, které vedle stavebních úprav zahrnuly také restaurátorské programy záchrany vnitřního vybavení a umělecko-řemeslných dekorací. V roce 1983 byly do adaptovaného zámku deponovány sbírky a demontované zařízení státního zámku Hradce nad Moravicí. V červenci 1984 byla část raduňských restaurovaných interiérů zpřístupněna veřejnosti.

tel.: 553 796 203
e-mail:  kolarova.eva@npu.cz
web:  http://www.zamek-radun.cz/

Vikštejn  (Vítkov - Podhradí: cca 23 km od Opavy)

Největší a nejvýznamnější hrad v povodí Moravice založil na přelomu 13. a 14. století Vítek z Kravař. Byl užíván až do konce 18. století, kdy byl postaven zámek v Dubové a Vikštejn tak byl ponechán svému osudu a postupně se proměnil ve zříceninu. Zůstaly z něj části vysokých hradeb, tajemné sklepní místnosti a opravená vyhlídková věžička, z níž je nádherný pohled na řeku a okolní lesy. Zřícenina je volně přístupná.

Zámek Dolní Benešov (Dolní Benešov: cca 15 km od Opavy)

Doklad zámecké architektury vzniklé v několika slohových údobích – jádro stavby ze 16. století, z původní stavby zůstal zachován portál se znakem a letopočtem 1498. Další přestavby proběhly v 19. a 20. století. Zámecký park – anglický park založen na přelomu 19. a 20. století, obklopuje budovy zámku ze všech světových stran. 

tel.: 553 651 285
web: http://www.dolnibenesov.cz/

Zámek Hlučín (Hlučín: cca. 21 km od Opavy)

Pozdně gotický zámek stojí v jižní části památkové zóny v Hlučíně. Zámek je jednopatrový trojkřídlý objekt, který je nádvořím otevřený směrem k jihu k bývalým hradbám. Východní část zámku byla v 16. století ozdobena arkádami, které byly v důsledku několika přestaveb v průběhu následujících století zazděny. Původně byl kolem zámku založen malý park, ze kterého se do dnešních dnů dochovaly jen malé pozůstatky. Dnes je zámek účelově využíván, v budově je umístěna městská knihovna. 

tel.: 595 041 337
web: http://www.hlucin.cz/

Zámek Kravaře (Kravaře: cca 8 km od Opavy)

Barokní zámecká budova stojí na místě staršího objektu, zmiňovaného již v polovině 16. století. Současný vzhled pochází z doby přestavby a výstavby z let 1721 – 1728. Pravděpodobným autorem projektu je známý Johann Lucas Hildebrand. Zámecká expozice se dělí do dvou částí. První část se zaměřuje na ukázku z vesnického života na Hlučínsku koncem 19. století. Druhá část představuje život na zámku v 18. století, kdy zámek obývali Eichendorffové. Součástí zámku je rovněž kaple anděla Michaela, jejíž barokní výzdoba se datuje do let 1727 - 1730. Bohatá výzdoba kaple se dochovala dodnes jako jediná část původního zámeckého interiéru. Součástí zámeckého areálu je i rozsáhlý park budovaný v anglickém stylu. Část parku je upravena jako devítijamkové golfové hřiště.

tel.: 553 671 201
web: http://www.kravare.cz/

Zámek Velké Hoštice (Velké Hoštice: cca 5 km od Opavy)

V r. 1754 zakoupil Velké Hoštice Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské, který nechal na místě původního šlechtického sídla postavit v 60. letech 18. století nový pozdně barokní zámek s bohatým rokokovým dekorem podle plánů ostravského stavitele Jakuba Panka. V přízemí se dochovaly renesanční klenby, v patře štuková výzdoba stropů a dnes zalíčené nástěnné malby F. A. Sebastiniho. V současnosti je ve vlastnictví obce, která ho využívá jak ke komerčním účelům, tak pro potřeby svých obyvatel. Je zde umístěna archeologická výstava.

tel. (obecní úřad): 553 764 062
web: www.hostice.cz

Kategorie: