Zásady a pravidla

Pronájmy

Systém přidělování městských bytů

Více...

Zásady pro určení minimálního nájemného nebytových prostor v majetku města

Více...

Dotace

Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

Více...

Informace

Postup fyzické či právnické osoby a MMO při vyřizování žádosti o poskytování informací...

Více viz zákon č. 106/1999 Sb.

Nemovitosti

Zásady převodu a nabytí nemovitosti

Více...

Parkování

Pravidla Rady Statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území města Opavy

Více...

Petice

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Více...

Pocty

Zásady ocenění a poct Statutárního města Opavy

Více...

Pozemky

Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje

Více...

Zásady pro nájem a pacht pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy

Více...

Fond obnovy vodovodů a kanalizací

Zásady tvorby a použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací

Více...

Předzahrádky

Pravidla k vydání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k povolení předzahrádky poskytovatelům služeb v oblasti pohostinství

Více...

Užívání symbolů města Opavy a jeho městských částí

Zásady pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí

Více...

Věcné břemeno

Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

Více...

Zajišťovací fond 

Zásady použití zajišťovacího fondu

Více...

Kategorie: