Závady ve schůdnosti - cyklostezka ul. Jánská

Závady ve schůdnosti - cyklostezka ul. Jánská

Cyklostezka na ulici Jánská směr centrum je v hrozném stavu od poloviny stezky jsou kachličky cca 10 cm nadzvednuté asi na čtyřech místech.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Předmětná závada ve schůdnosti na stezce pro chodce a cyklisty na ul. Janská v Opavě byla postoupena k řešení v rámci reklamačního řízení Odboru přípravy a realizace investic MMO, který zajistí sjednání nápravy.

Vyjádření Odboru investic MMO:

Závada ve schůdnosti byla odstraněna.