Životní situace

Kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) Spadá pod odbor vnitřních věcí pracoviště : Krnovská 71 budova B, 2. patro, kancelář č. 204                  podatelna, budova radnice, přízemí, Horní nám. 69

1)    Základní informace  Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 8, § 9

1)    Základní informace Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla dle v registru silničních vozidel na základě a)    žádosti vlastníka, pokud silniční vozidlo

Stránkování

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 8