Životní situace

Základní informace O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat provozovatel vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Základní informace O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat provozovatel nebo vlastník vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Stránkování

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 9