Zledovatělý chodník - ul. Beethovenova

Zledovatělý chodník - ul. Beethovenova

V Opavě jsou pěkné čisté chodníky, ale u Klubu ART je 15m ledu. Prosím o úklid. 

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Předmětný chodník není součástí Operačního plánu ZÚ na rok 2017/2018, je zařazen do tzv. neudržovaných úseků plně v souladu s Nařízením Statutárního města Opavy č. 2/2009, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Po provedeném místním šetření bylo přes shora uvedené rozhodnuto o jednorázovém ošetření namrzlých úseků chodníku posypem kamennou drtí, které bylo provedeno dne 28.2.2018 v dopoledních hodinách.