Zvýšená doprava nákladních vozidel - ul. Purkyňova

Zvýšená doprava nákladních vozidel - ul. Purkyňova

Poslední dobou se obrovsky zvýšil počet těžkých nákladních vozů a kamionů, které projíždějí po ulici Purkyňova. Při průjezdu v noci navíc jezdí rychlostí než 50 km/h. Horní část ulice Purkyňova (od ulice Engličova po ulici Otická) má nově opravený povrch. Tato zvýšená doprava ničí povrch vozovky, zvyšuje hluk a znečištění vedle obytné zóny a Masarykovy střední zemědělské školy. Navrhuji proto, aby ulice Purkyňova byla obousměrně uzavřena po dopravu nad 3,5 t.

Vyjádření Odboru dopravy MMO:

Uvedený návrh na úpravu režimu provozu bohužel nelze realizovat, protože pro toto omezení provozu není možné najít legitimní oporu v platných normách. Místní komunikace na ul. Purkyňova je veřejnou komunikací, jejíž stávající provoz odpovídá konstrukci vozovky a kategorii zařazení. Pokud ovšem řidiči porušují platné dopravní předpisy, je věcí dohledu policie tyto negativní jevy eliminovat.