Dětem záchranářů je otevřena školka i škola

V souvislosti s nejnovějšími opatřeními české vlády v boji s koronavirovým ohrožením a z nich vyplývajícím uzavřením všech škol, včetně mateřských, zřídilo město Opava místo pro děti těch, kteří musí z podstaty své práce zajišťovat profesní povinnosti zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji a nemají možnost vykonávat péči rodiče nebo zajistit tuto péči jinak. Tedy pro děti zdravotníků, lékařů, hasičů, policistů a obdobných povolání. 

„Podobně jako v jarních měsících byla k tomuto účelu vybrána Mateřská škola Edvarda Beneše a Základní škola Edvarda Beneše. Nově k nim přibyla i Základní škola Englišova,“ uvedla Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství opavského magistrátu s tím, že mateřská škola je určena pro děti od tří let do ukončení předškolní docházky a základní školy pro děti od šesti do deseti let věku. 

Kapacita je dostatečná a nepředpokládá se, že by bylo třeba hledat ještě další zařízení. 

Konkrétní školy, které budou poskytovat službu, byly určeny hejtmanem Moravskoslezského kraje, celkem bylo takto vybráno 46 škol v kraji.  Zatím budou otevřeny do konce opatření, tedy do 21. března 2021, a to od pondělí do pátku v době od 6 do 18 hodin. Děti zde mohou být ve skupinách maximálně 30 jedinců.