RESOLVE

Projekt RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

 

Moravskoslezský kraj od roku 2016 spolupracuje na projektu RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb spolufinancovaném v rámci  programu INTERREG EUROPE, jehož partnery jsou Město Roermond (Nizozemsko) - vedoucí partner, Erasmus University of Rotterdam (Nizozemsko)-poradní partner, Město Reggio Emilia (Itálie), Doprava pro Greater Manchester (Velká Británie), Město Maribor (Slovinsko), Region Kronoberg (Švédsko), Město Almada (Portugalsko) a Město Varšava (Polsko). V rámci projektu byl již zpracován akční plán, který pomáhá omezit emise CO2 vytvořené dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst a obcí, současně podporuje udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb (obchodu). Lokálními partnery projektu v Moravskoslezském kraji jsou statutární města Ostrava a Opava. Akčním plánem byly pro obě zapojená města specifikovány aktivity z oblasti oživení centra města, parkovací politiky, cyklo infrastruktury, aktualizace plánů městské udržitelné mobility a nabíjecí infrastruktury pro elektromobily.

 

Dne 1. 4. 2021 byla Řídicím orgánem programu INTERREG EUROPE vyhlášena 5. výzva pro dodatečné aktivity, partneři projektu mají možnost získat finance pro další zlepšení udržitelné mobility v zapojených regionech, zejména pro zlepšení nástroje politiky a výměnu zkušeností z řešení krize COVID-19. Zlepšovanými nástroji politiky v obou statutárních městech jsou strategie fajnOVA v případě města Ostravy a generel parkování v podmínkách statutárního města Opavy. Projekt bude realizován do konce roku 2022, v rámci realizace proběhně vzájemné hodnocení stávajích nástrojů politiky, každý partner zpracuje „learning plán“, následně bude doplněn projektový registr odpovídajících dobrých praktik. Každému partnerovi budou doporučeny odpovídající dobré praktiky a studijní návštěvy pro jejich následnou implementaci, závěrečným výstupem bude plán na zlepšení nástroje politiky s novými řešeními pro snížení emisí uhlíku spojených s maloobchodem a městskou udržitelnou mobilitu v post covidovém období.  

 

Pro další informace: www.interregeurope.eu/resolve/    

Operační program

INTERREG EUROPE

 

Ostatní partneři:

  • Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky Rotterdam (Nizozemsko),
  • Dopravní úřad pro Velký Manchester (Velká Británie),
  • Městský úřad Reggio Emilia (Itálie), Městský úřad Maribor (Slovinsko), Rada města Almada (Portugalsko), Město Varšava (Polsko), Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko), Moravskoslezský kraj