Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2014 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2014 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)