Informace – matrika 8.4.2020

 

Svatební obřady

S ohledem na usnesení vlády č. 215 ze dne 15.3.2020, o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob na území ČR – sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15.3.2020.

Svatební obřady, které jsou plánovány v tomto období, rušíme pouze na základě výše zmíněného usnesení vlády. Vždy vyčkáváme na další stanovisko vlády, které případně zruší konání obřadů nebo je omezí na určitý počet osob - do určitého data.

Na základě žádosti snoubenců, popř. na základě zrušení obřadu z moci úřední z důvodu omezení volného pohybu osob nabízíme snoubencům jiný možný termín k uzavření manželství.

Pokud se snoubenci rozhodnou obřad zrušit zcela, jeden ze snoubenců - plátce poplatků (správní a provozní) následně písemně požádá o vrácení těchto poplatků na svůj účet – další info na matrice e-mailem nebo telefonicky - kontakty najdete zde

Určení otcovství

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti (tzn. před i po porodu) před matričním úřadem nebo soudem (u soudu pouze ve sporných případech a pouze k narozenému dítěti). Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

V souladu s výše popsaným usnesením vlády je Magistrát města Opavy pro veřejnost uzavřen.

Pokud nestihnete z důvodu uzavření úřadu učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství před narozením Vašeho miminka, pak se učiní prohlášení o otcovství k již narozenému dítěti, tzn.:

  • (křestní) jméno dítěte bude uvedeno na Prohlášení o narození dítěte (příloha)

  • matka dítě porodí, dítě bude mít stejné příjmení jako matka, kolonka otec zůstane nevyplněna

  • po narození dítěte se dostaví oba rodiče k prohlášení otcovství, dohodnou se na příjmení dítěte, které bude následně jako rodné příjmení vepsáno do rodného listu a v kolonce otec bude uveden muž, který určil k dítěti otcovství

 

Vítání občánků

Tyto obřady jsou až do odvolání zrušeny. Děkujeme za pochopení

 

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na telefonních číslech uvedených na webových stránkách.