Formulář Nápady pro Opavu

Formulář k vyplnění

Název nápadu

Jméno a příjmení
Telefon
Aktuální e-mail předkladatele nápadu (na tento bude odesláno oznámení o zařazení do evidence odboru rozvoje města a strategického plánování), v případě nalezení nedostatků při kontrole formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti, bude zpracovatel prostřednictvím uvedeného e-mailu vyzván k odstranění nedostatků

Adresa místa realizace nápadu, do pole mohou být dopsány údaje z katastru nemovitostí nebo GPS souřadnice. Nápad musí být realizován na území statutárního města Opava, na majetku nebo pozemcích ve vlastnictví města.
Popis současného stavu
Podrobný popis nápadu
Přínos pro veřejnost
Výstup nápadu
Odhadovaný rozpočet

III. Přílohy

Fotodokumentace současného stavu (případně vizualizace stavu budoucího)

Seznam podporovatelů nápadu

Vyjádření starosty MČ/ředitele PO k realizaci nápadu

A zároveň beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely realizace Participativního rozpočtu města Opavy pro rok 2021. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k realizaci Participativního rozpočtu 2021, po ukončení realizace výstupů z Participativního rozpočtu 2021 budou tyto osobní údaje zničeny.