Realizace vítězných Nápadů pro Opavu 2018

Dětské hřiště ZŠ Opava, Englišova – cílem nápadu bylo dovybavení dětského hřiště v areálu zahrady ZŠ Opava, Englišova herními prvky, zelení, vodním prvkem. Realizací tohoto nápadu se rovněž vyřešil letitý problém školní družiny – děti již nebudou muset kvůli hraní venku odcházet mimo prostory školy a rodičům se tak usnadní jejich vyzvedávání.

Rozpočet nápadu: 249.260,- Kč

Lokalizace: Zahrada ZŠ Opava, Englišova

Odkaz na mapu

 

Dětské a workoutové hřiště v Suchých Lazcích – cílem tohoto nápadu je realizace dětského a workoutového hřiště v Suchých Lazcích na nevyužitém prostoru za brankami na obecním fotbalovém hřišti. Zmíněný prostor bude rozdělen na tři části: hrací plochu pro děti, posezení pro diváky a workout hřiště.

Rozpočet nápadu: 255.238,- Kč

Lokalizace: Hřiště TJ Suché Lazce

Odkaz na mapu

 

Úprava místní komunikace za vojenským splavem Opava-Kateřinky – cílem nápadu byla úprava povrchu komunikace za vojenským splavem v Opava-Kateřinkách.

Rozpočet nápadu: 195.502,- Kč

Lokalizace: Vojenský splav Opava-Kateřinky

Odkaz na mapu