Autovrak na ulici Skladištní

Upraveno: 09.10.2020

Na ulici Skladištní stojí autovrak.

Vyjádření referentky oddělení správy dopravy a pozemních komunikací​:

Dobrý den, u daného vozidla bylo na základě místního šetření shledáno, že se jedná o vrak. Nyní bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., zákona o  pozemních komunikacích, uložena povinnost provozovateli vraku odstavený vrak odstranit.