Chybějící upozornění na ulici Bílovecká

Upraveno: 09.04.2020

Dobrý den, na ulici Bílovecká se staví nový dům, od včerejška dělají výkopové práce i na silnici. Chtěl bych upozornit, že je uzavřený jeden jízdní pruh a cyklostezka a chodník. Ale pro bezpečnost provozu je tu jeden háček. Je tu pouze značka práce na silnici a cyklisto zasedni z kola. Žádná omezená rychlost, žádné upozornění na překážku či zužení. Ani pro chodce žádné upozornění pro chodce, že je chodník uzavřen to zajistíte až v půlce trasy. 

Vyjádření referentky oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMO:

Na ulici Bílovecké v Opavě probíhají stavební práce k napojení inženýrských sítí  pro nový bytový dům, které budou ukončeny dne 15.4.2020 a to včetně uvedení pozemní komunikace do původního stavu. V uvedeném úseku je rychlost upravena na 40 km/hod a umístěna výstražná dopravní značka „Jiné nebezpečí“ s textem upozorňující na stavební práce v daném úseku. Provoz chodců v daném úseku má být převeden na protější chodník dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Dle sdělení odpovědné osoby bude dnes, tj. 9.4.2020 chodník uveden do původního stavu a provoz pěších bude v daném úseku  bez omezení.