Chybí několik stromů, které byly pokáceny

Upraveno: 16.12.2020

Dobrý den, 
na mnoha místech města, kde jsou stromořadí, chybí několik stromů, které byly z důvodu zaschnutí, či stáří pokáceny. Jen namátkově uvádím například lipovou alej na ulici U Opavice, mnoho chybějících stromů na ulici Mánesova atd. Zajisté by bylo vhodné tyto lokality doplnit, pokud uvádíte, že chce město bojovat s nepříznivým klimatickým vývojem. Děkuji za odpověď a především za realizaci.

Starostlivý občan

 

Vyjádření referenta oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy

Přeji hezký den, k Vašemu dotazu uvádím:

Odbor životního prostředí  prostřednictvím Technických služeb Opava spravuje území přibližně 110 ha. Jednou z činností je také obnova zeleně, která probíhá dle finančních možností v daném roce.  Zpravidla se odstraněné stromy vždy doplňují za nové. Co se týče obnovy alejí tak se provádí bud jednotlivou dosadbou, popřípadě po dožití většiny stromů je obnova provedena jednorázově. Hlavním problémem při umísťování nových výsadeb je výskyt inženýrský sítí, dále dopravní normy a další faktory umožňující provedení výsadeb. Co se týče ulice U Opavice, tak se zatím nedosazovalo, protože jsou některé stromy navrženy na ošetření od jmelí v rámci získané dotace (pouze stromy rostoucí na pozemku SMO). Část dřeviny je také ve vlastnictví Povodí Odry. Následně budou řešeny dosadby. Na ulici Mánesova se zatím kulovité javory nedosazovaly. Je v plánu celou ulic projektově přepracovat a obnovit z dotačních peněz.