Kontejnerové stání na Liptovské

Upraveno: 06.03.2020

Dobrý den, chcete zdražit poplatky za odpad, ale jak si všímám na sídlišti Liptovská každý den jezdí auta z okolních vesnic a hází zde svůj odpad do popelnic. Jedou na poštu a zpět zastaví u popelnic a vysypou svůj týdenní odpad do kontejnerů a mají to zadarmo. Dá se to nějak řešit?

Vyjádření vedoucího oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady MMO:

V lokalitě kontejnerových stání Liptovská 34, Liptovská 26 a Liptovská 22 byly provedeny kontroly, a to převážně v den svozu. Nebylo zjištěno přeplňování kontejnerů na komunální odpad. V případě umístěných velkoobjemových odpadů - pro, které jsou určeny tři sběrné dvory na území města – byla zajištěna jejich likvidace prostřednictvím technických služeb. V případě kontejnerového stání Liptovská 26 bylo zjištěno přeplňování kontejneru na papír – ten byl posílen o další kontejner.